Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

EKMK | 2020-05-29

Scroll to top

Top

A történetmondás és az értelmezés szintjei

A történetmondás és az értelmezés szintjei

A XI. Kikelet Irodalmi Előadássorozat utolsó vendége Dr. Horváth Kornélia a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszék és a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék habilitált docense. A választott irodalom, Mihail Bulgakov – A Mester és Margarita című regénye.

Az előadás tárgyalja a regény kompozícióját (“regény a regényben”), amely alapvetően két, egymástól időben, tárgyban és elbeszélésmódban radikálisan elkülönböző történetből épül fel. A két történetszálat mindenki jól ismeri: az első Jósua (Jézus bulgakovi “apokrif” története, amely mindössze 3 fejezetet foglal el a regény szövegében és szerkezetében), a másik, a regény szövegét terjedelmesebb mértékben uraló cselekményszál a ’30-as évek Moszkvájában játszódik. Megvizsgáljuk e “történetek” egymáshoz való viszonyát a szerkezetben és a regényi fikcióban, a bulgakovi elbeszélésmód kötődéseit a XIX. századi orosz irodalmi elbeszéléshez, különösen pedig a Gogol által képviselt “szkáz”-típusú elbeszélésmódhoz, de más orosz (pl. Gribojedov: Az ész bajjal jár) és világirodalmi alkotásokkal (pl. Goethe: Faust) való kapcsolatát is számba vesszük. Hasonlóképpen utalunk Bulgakov regényének magyar irodalmi fogadtatására (l. pl. Ottlik Géza: Iskola a határon, Nádas Péter: Egy családregény vége). Elemezzük a szöveg betétregényen túli fejezeteinek bibliai vonatkozásait, röviden említve a pravoszláv hit néhány meghatározó tételét. Kitérünk a ’30-as évek Moszkvájának történelmi és irodalompolitikai helyzetére (pl. a moszkvai “lakás” témájára, vagy éppen Nagyezsda Mandelstam Emlékeim című, Magyarországon 1992-ben megjelent könyvére). Részletes figyelmet szentelünk a regény szövegét és struktúráját átszövő általános mitológiai és orosz folklorisztikus utalásoknak, valamint a regényszöveg autopoétikus, önértelmező utalásainak.

Március 13. Kedd 17:00 / EKMK Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház – Színházterem
Kikelet Irodalmi Előadássorozat
Mihail Bulgakov – A Mester és Margarita
A könyvet bemutatja: Dr. Horváth Kornélia, habitált docens

A program a NKA támogatásával valósul meg.