Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

EKMK | 2020-08-14

Scroll to top

Top

Az EKMK telephelyein töltik gyakorlatukat az EKE diákjai

Az EKMK telephelyein töltik gyakorlatukat az EKE diákjai

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ telephelyein töltik kötelező szakmai gyakorlatukat az Eszterházy Károly Egyetem Andragógiai és Közművelődési Tanszékének diákjai.

A Közösségszervezés BA szakon tanuló hallgatók a 3. félévtől kezdődően, több alkalommal, kötelezően szakmai gyakorlaton vesznek részt. A Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatósága és az Eszterházy Károly Egyetem Andragógiai és Közművelődési Tanszéke közösen szervezett műhelybeszélgetést a tereptanároknak március elején Egerben.

A közösségszervezés szaknak követelménye, hogy a hallgatók a 3. félévtől kezdődően egy 80 órás, majd egy 160 órás szakmai gyakorlaton vegyenek részt, melynek célja, hogy a diákok a közművelődés, valamint a közösségszervezés különböző intézményeinek mindennapi munkáját megismerjék, abba aktívan bekapcsolódjanak. Fontos, hogy a különböző tantárgyak keretében elsajátított elméleti tudást, ismereteket megtanulják alkalmazni a gyakorlatban, és részesei legyenek a fogadó intézményekben futó projekteknek.

Annak érdekében, hogy valamennyi gyakorlóhelyen közel azonos értékrend mentén valósuljon meg a tapasztalati úton megszerezhető ismeretek átadása, valamint a személyes kompetenciák, szakmai elkötelezettség fejlesztése, a tereptanárok a gyakorlati idő megkezdése előtt találkoztak egymással. A szakmai elvek, értékrendek harmonizálásán túl közösen ismerték meg a szakemberek a gyakorlat kapcsán kötelező dokumentációt, annak részleteit. A 80 órás gyakorlat folyamán szükség szerint lesznek az egyeztetések, majd a végén újra találkoznak a szakemberek, hogy a tapasztalataikat megosszák egymással, és a fejlesztési javaslataikat megvitassák.

Közös felelősségként fogalmazták meg a résztvevők, hogy a hallgatók szakmai és személyes kompetenciafejlesztésének leglényegesebb eleme, hogy a diploma megszerzése után minél inkább meg tudják állni a helyüket a munka világában, a közművelődés különböző színterein. Ehhez szükséges, hogy a gyakorlat során megismerjék a szakma szépségeit, szerezzenek élményeket, a projektmódszert alkalmazva képesek legyenek közösségi eseményeket szervezni, közösségeket építeni. Lényeges megtapasztalniuk a közösségi művelődésben rejlő erőt, az együttműködés előnyeit. Tisztában kell lenniük a szakmai hálózat hasznosságával, a folyamatos tudásbővítés és a jogszabályok ismeretének jelentőségével, és azzal, hogy ezek összessége az, ami a feladatellátás és a szakma stabilitását adja.

Csathóné Sebők Erika

Forrás: www.mni.hu