Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

EKMK | 2019-02-21

Scroll to top

Top

IX. KIKELET IRODALMI ELŐADÁSSOROZAT – KARINTHY FRIGYES

IX. KIKELET IRODALMI ELŐADÁSSOROZAT – KARINTHY FRIGYES

IX. KIKELET IRODALMI ELŐADÁSSOROZAT

Március 1. kedd 17.00

A kortárs magyar irodalom nagyjainak megjelenítése

KARINTHY FRIGYES ÍGY ÍRTOK TI című művében

Előadó: Dr. Tarján Tamás irodalomtörténész, ELTE

Az előadás témáját az emelt szintű magyar érettségi tételek közül választottuk.

A belépés díjtalan!

Helyszín: Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

Információ: dsupin.panni@ekmk.eu, 20/779-2880

KARINTHY FRIGYES

641_karinthy_frigyes2Egész irodalmunkban ő a leghíresebb, legnépszerűbb, a legtöbbször olvasott, idézett, emlegetett humorista – holott tulajdonképpen filozófus volt. Egy izgatott, minden iránt érdeklődő filozófus, a XVIII. század felvilágosodásának legkövetkezetesebb és legtudatosabb utóda, a század tudományos igényű humanizmusának képviselője, aki bölcseleti életművet nem hagyott maga után, hanem kitűnő regényekben, gyönyörű novellákban, de nemegyszer mulatságos humoreszkekben fejezte ki különféle nézeteit és életfilozófiáját. A kor talán legeredetibb, legmeglepőbb témavilágú regényírója és novellistája, aki legszebb szépirodalmi műveit versekben írta meg. Egy nagy költő, a Nyugat nagyjaival egyenrangú költő, aki egész életében mindössze két vékonyka kötet költeményt írt, de annál több versparódiával jellemezte írótársait és az irodalomtörténetet. Ennyi talán elegendő is ahhoz, hogy tudomásul vegyük Karinthy Frigyes szabálytalan lángelméjét.

Karinthy_Frigyes_nagykepBudapesti kispolgári család fia volt; érettségi után humán műveltsége ellenére a természettudomány izgatta, ezért előbb fizika-matematika szakos bölcsész lett, majd orvostanhallgató. Egyiket sem fejezte be, de szerzett magának annyi ismeretet, hogy idővel írótársai között ő tudott legtöbbet a modern természettudományról, s a maga korában ama kevesekhez tartozott, akiknél nem vált ketté az irodalmi-művészeti-történelmi műveltség meg a matematikai, természettudományi műveltség.

Egyetemista korában már benne él az irodalmi életben. Kosztolányi Dezső és Füst Milán ez időtől fogva mindvégig a legjobb barátja. A magyar felvilágosodás forradalmi hagyományait idéző nagy költemény, a Martinovics már ebben a korszakban keletkezik. Húszéves korára ugyanolyan érett költő, mint barátai, de még sokáig nem jelentkezik verseivel. Egyelőre újságíró lesz… és az is marad mindhalálig. De készül már diákkori emlékeinek kitűnő novella- és karcolatgyűjteménye, a Tanár úr kérem. De lassan készül. Előbb egy sajátos műfajjal jelentkezik: az irodalmi paródiával.

KARINTHY FRIGYES (Budapest, 1925 körül) fotó: Magyar Erzsi – Országos Széchényi Könyvtár/ Színháztörténeti Tár: Ltsz. KA XVI. 24.

KARINTHY FRIGYES (Budapest, 1925 körül) fotó: Magyar Erzsi – Országos Széchényi Könyvtár/ Színháztörténeti Tár: Ltsz. KA XVI. 24.

Az Így írtok ti egy csapásra híressé teszi. Ezekben a parodizált versekben és prózákban találó kritikát mond az egyes költők és írók stílusáról, módszereiről. Egyszerre szatírák és műelemzések, az életművek jellemzései nagyon mulatságosan. És a végzetévé válik ez a siker. Az olvasók kezdettől fogva elsősorban mint irodalmi parodizálót veszik tudomásul Karinthyt, holott ő maga ezt a műfajt csak nagyon mellékesnek tartotta munkásságában, noha az igények folytán mindhalálig folytatta. Később már irodalmi kitüntetésnek számít, ha Karinthy valakit kiparodizál.

/ Bővebben és forrás: http://www.literatura.hu/irok/xxszazad/euproza/karinthy.htm /