Közös nevező a test-lélek-szellem harmóniája az oktatás, a nevelés és a kultúra találkozásában a nonformális és az informális képzések alkalmain

EFOP-3.3.2-16-2016-00067
null

Intézményünk is részese a “Közös nevező a test-lélek-szellem harmóniája az oktatás, a nevelés és a kultúra találkozásában a nonformális és az informális képzések alkalmain” című EFOP-3.3.2-16-2016-00067 projektnek.

A kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat.

A projektben megvalósuló tevékenységekkel közös nevezőt keresett intézményünk a közművelődés és a művészet eszközeivel, az oktatási-nevelési intézmények céljai és ismeretátadási, nevelési területei között. Élményalapú ismeretátadás,kompetenciafejlesztés és az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés ezen irányelvek mentén indul útjára a projekt.

A közművelődés élményalapú, folyamatokban gondolkodik, kiemelten vannak jelen a művészeti területek, így a SZÍNHÁZ, a ZENE, a KÉZMŰVESSÉG, a KÉPZŐMŰVÉSZETI TECHNIKÁK, amelyek kiegészülnek az ÉLETMÓD és EGÉSZSÉG PROGRAMOKKAL.

A projekt tevékenységei az iskolák igényein alapulnak, az intézményben dolgozók szakmai közreműködésével kerülnek megvalósításra, illetve lehetővé teszik az iskolai programok bővülését is.

Közös Nevező projekt

LEZÁRULT AZ EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT „ KÖZÖS NEVEZŐ A TEST-LÉLEK-SZELLEM HARMÓNIÁJA AZ OKTATÁS, A NEVELÉS ÉS A KULTÚRA TALÁLKOZÁSÁBAN A NONFORMÁLIS ÉS AZ INFORMÁLIS KÉPZÉSEK ALKALMAIN” EFOP-3.3.2-16-2016-00067 azonosító számú projektje.

 

2021.május 31-én sikerrel zárult az Egri Kulturális és Művészeti Központ a kultúra találkozása a nonformális és informális képzések alkalmain az oktatási-nevelési intézmények bevonását célzó projektje. A projektben megvalósuló tevékenységekkel közös nevezőt keresett az Egri Kulturális és Művészeti Központ a kultúra, közművelődés és a művészet eszközeivel, az oktatási-nevelési intézmények céljai és nevelési területei között. Élményalapú ismeretátadás, kompetenciafejlesztés és az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés, ezen irányelvek mentén indul útjára a projekt.

A projektben 12 db egri és Heves megyei oktatási-nevelési intézmény vett részt az óvodás korosztálytól a középiskolásokig. Számtalan foglalkozási formában valósult meg a projekt, havi szakkörtől kezdve, foglalkozássorozaton, témanapon keresztül a táborokig.

A támogatás összege: 29 999 898 Ft. A projekt az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program által került finanszírozásra.

Havi szakkörök

Érintett világ és Színes varázs szakkörök

Tábor

Témahét

Témanap

Foglalkozássorozat