Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet

A Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet 1992-ben alakult és 1998-tól közhasznú szervezetként működik az EKMK támogatásával. Célja, hogy erősítse az időskorúak társadalmi megbecsülését – érdekeikért bekapcsolódva más szervezetekbe, képviseletekbe is. Gondot fordítanak arra, hogy megfelelő információhoz jussanak tagjaik. Egészségük érdekében előadások és változatos művelődési programokat szerveznek.

Főleg a városban és a kistérségben működő klubokkal, szervezetekkel alakítottak ki kapcsolatokat, de részt vesznek a megyei, s országos rendezvényeken is.

Az egyesület tartja fenn a Dobó Katica Hagyományőrző Népdalkört Somfai Tiborné vezetésével, a színjátszó kört, az Egri Vitézek Dalkört és az egyesület szervezésében nyugdíjas tornát is tartanak.

A szervezet elnöke
Kósa László
EKMK Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház
3300 Eger, Bartók Béla tér 6.
+36 36 517 555
info@ekmk.eu