Az Egri Kulturális és Művészeti Központ 2008 januárja óta működteti kiállító térként az egykori trinitárius rend templomát.
Templom galéria
EKMK Templom Galéria
3300 Eger, Trinitárius u. 5.
titkarsag@ekmk.eu

Nyitvatartás
Kiállítások rendjétől, rendezvényektől függően illetve igény szerint.

Programok

null

A tavasztól őszig nyitva tartó, mintegy 650 négyzetméteres gyönyörű galériában elsősorban a honi kortárs képzőművészet nagyjainak munkái vonultatnak föl. A templom hatalmas tere és falfelületei az országban egyedülálló módon alkalmasak nagy méretű alkotások bemutatására. A szakrális térben a kiállított művek átlényegülnek, mely hatást fokozzák a magasan elhelyezkedő ablakokból beáramló fénysugarak.

EKMK Templom Galéria

Bepillantás a rendezvényeinkbe

null
EKMK Templom Galéria

Történet

null

Az egriek által csak Rossztemplomnak nevezett épület a trinitárius rend birtokában volt. Sajátos elnevezése a rend és a templom szomorú sorsát tükrözi.

A trinitárius rend Egerben 1717-ben telepedett le Erdődy Gábor püspök támogatásával. A püspök felajánlotta nekik a városfalon kívül álló Szentháromság-kápolnát, amely egy temető mellett állt. A templom és a rendház végül 1771-ben készült el, május 26-án tarthatták meg az első ünnepélyes istentiszteletet. A rend feloszlása után, a 18. század utolsó éveiben raktárként hasznosították az épületet, majd 1804-ben a Haditanács birtokába került, a katonai főparancsnokság élelmezési raktárat létesített. Nem sokkal később laktanyává alakították át, amelyet a város szívesen támogatott, mert így mentesült a kvártélyozási kötelezettség alól, ami nagy gondot jelentett a lakosságnak. Így született meg a rabkiváltó fehérbarátok kolostorából a Rossztemplom-kaszárnya, amely 1945-ig katonai célokat szolgált. A Hadikincstárnak azonban nem volt pénze az épület állagának megóvására.

A templom felújítását az Országos Műemléki Felügyelőség 1958-ban megkezdte. A Gárdonyi Géza Színház átépítése idején a színház üzemelt az épületben, majd a trinitárius templomban alakították ki a rettenetes akusztikájú, de igen hangulatos Bródy mozit.

A rendszerváltás után a templomot újra renoválták, kibontották a belső teret, majd galériát alakítottak ki benne, mivel a hatalmas tér igen alkalmas képzőművészeti kiállítások rendezésére. Ekkor kapta a Templom Galéria nevet.